Binnenluchtkwaliteit op kantoor

Wat is de binnenluchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit binnenshuis (IQA) verwijst in grote lijnen naar de omgevingskarakteristieken in gebouwen die de menselijke gezondheid, comfort of prestaties op het werk kunnen beïnvloeden. We meten IQA omdat we ongeveer 90% van onze tijd 'binnenlucht' inademen. In tegenstelling tot buitenlucht wordt binnenlucht continu gecirculeerd waardoor verontreinigde stoffen zich opbouwen en blijven hangen in de ruimte. IQA drukt de concentratie van verontreinigde stoffen in de binnenlucht uit, samen met luchttemperatuur en -vochtigheid.

Waarom maakt de binnenluchtkwaliteit zoveel uit?

Slechte binnenluchtkwaliteit draagt bij aan zowel de korte- als lange-termijn gezondheidsproblemen die kunnen leiden tot verlaagde productiviteit, verzuim en mogelijk juridische procedures.

Typische symptomen die gepaard gaan met een slechte luchtkwaliteit zijn: irritatie aan de ogen, neus en keel, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. In sommige gevallen kan blootstelling aan luchtvervuiling leiden tot acute en chronische aandoeningen van de luchtwegen zoals astma, longkanker, longontsteking, chronische obstructieve longziekten (COPD), veteranenziekte en luchtbevochtigingsziekte.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste bronnen en mogelijke gezondheidseffecten van luchtverontreiniging binnenshuis.

In sommige landen kan de luchtkwaliteit binnenhuis slechter zijn dan de buitenluchtkwaliteit, vooral als we kijken naar het verschil tussen hoeveel tijd mensen binnen of buiten besteden.

Factoren die bijdragen tot slechte binnenluchtkwaliteit

Gas en inhaleerbare deeltjes in de lucht zijn de primaire bronnen die bijdragen aan een slechte binnenluchtkwaliteit. Hieronder vallen; onvoldoende ventilatie, slecht onderhouden HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning )-systemen, hout en kachels, niet-geventileerde gaskachels, omgevingstabaksrook, uitlaatgassen, bouwmaterialen, vloerbedekking, meubels, onderhoudsproducten, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen enz. De werkelijke concentraties van onder andere deze stoffen kunnen ook worden versterkt door andere externe factoren zoals, slechte ventilatie, vochtigheid en temperatuur.

Typische toepassingen voor het meten van IQA:

 • IQA klachten onderzoek en analyse
 • HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)systeem prestatie
 • Technische analyse Luchtkwaliteit
 • Schimmel onderzoek en bestrijding
 • Gezondheid en comfort beoordeling
 • Lounges op luchthavens, winkelcentra, kantoren
 • Scholen en kinderdagverblijven
 • Ziekenhuizen en ouderenzorg faciliteiten

Belangrijkste luchtverontreinigende stoffen voor binnenlucht.

Belangrijkste bronnen en potentiële effecten op de gezondheid van binnenlucht verontreinigende stoffen.

SensorVerontreinigende stoffenBelangrijkste bronnenMogelijke gezondheidsproblemen
CO2 Carbon dioxide Sick building Syndroom (SBS), overmatige bezetting in gebouwen en onvoldoende ventilatie Vermoeidheid, ogen,neus en keel irritatie, hoofdpijn, pijn op de borst, luchtwegsymptomen
CO Carbon monoxide Niet-geventileerde of niet goed functionerende gastoestellen, hout en kolen kachels, tabaksrook en uitlaatgassen Hoofdpijn, Misselijkheid, agina pectoris, verminderd gezichtsvermogen en geestelijk functioneren. Fataal bij hoge concentraties
COMP Omgevings tabaksrook Sigaretten, sigaren en pijpen Irritatie van de luchtwegen, bronchitis en longontsteking bij kinderen. Emfyseem, longkanker en hart-en vaat ziekten
VOC Organische chemie Spuitbussen, oplosmiddelen, lijm, reinigingsmiddelen, pesticiden,verf,mottenballen, luchtverfrissers, dry-cleaned kleding en behandeld water Ogen, neus en keel irritatie. Verlies van coördinatie; schade aan de lever,nieren en hersenen, verschillende soorten kanker
O3 Ozon Ozon binnenshuis invoeren, defecte luchtbehandelingsystemen en kantoor printers en kopieerapparaten. Ogen,neus en keel irritatie, hoesten, pijn op de borts,verminderde longfunctie, kortademigheid
NO2 Nitrogen Oxides Niet-geventileerde of niet goed functionerende gastoestellen en uitlaatgassen Ogen, neus en keel irritatie, verhoogde kans luchtweginfecties bij kinderen
PM TSP Sigaretten, hout en kolen kachels, haarden, spuitbussen en huisstof Ogen, neus en keel irritaties, verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties en bronchitits, long kanker
CHCO Formaldehyde Geperst hout, multiplex en MDF, meubels, behang duurzame stoffen Ogen,neus en irritatie van de keel, hoofdpijn, allergische reacties, kanker


Overige effecten op de gezondheid door binnenlucht verontreinigde stoffenVerontreinigende stoffenBelangrijkste bronnenMogelijke gezondheidsproblemen
Biologische agentia; bacteriën, virussen, schimmels/ huidschilfers van dieren, huisstofmijt Huisstofmijt, huisdieren. Beddengoed, slecht onderhouden airconditioners. Bevochtigers en luchtontvochtigers. Natte of vochtige constructies, meubels Allergische reacties, astma, ogen, neus en keel irritaties, luchtbevochtigerskoorts, influenza en andere besmettelijke ziekten
Asbest Beschadigde of verslechterde isolatie, Vuurvast en akoestische materialen Asbestose, longkanker, mesothelioon en andere vormen van kanker
Lood Schuren of branden van loodverf, huisstofmijt Zenuw- en schade aan de hersenen, met name bij kinderen, bloedarmoede, nierschade,groei retardatie
Radon Bodem onder gebouwen, sommige aarde afgeleide bouwmaterialen en grondwater Longkanker

Binnenlucht kwaliteitsnormen

De regering heeft als gevolg van de groeiende bewustwording van de gezondheidsrisico’s van slechte binnenlucht, de normen en handhaving aangescherpt. In eerste instantie gelden de normen voor openbare plaatsen en kantoorgebouwen. In de toekomst is het mogelijk dat de normen ook gaan gelden voor nieuwbouw woningen.

De trend naar een strakkere regelgeving is vooral duidelijk in Azië waar mensen veel tijd binnenshuis doorbrengen in de air conditioning. In de afgelopen jaren hebben Singapore, Taiwan en Hong Kong maatregelen genomen tot betere bescherming van de menselijke gezondheid binnenshuis.

Methoden voor IQA evalutatie

Er zijn twee belangrijke methoden voor de beoordeling van de kwaliteit van de binnenlucht.

  • Real-time (continu) metingen.

Real-time monitoring kan worden gebruikt voor detectie van vervuilende bronnen en informatie verschaffing over de variatie van de niveaus van de verontreinigende stof gedurende de dag. Aeroqual is de fabrikant van apparatuur voor real-time IQA bewaking.

  • Geïntegreerde steekproeven met laboratoriumanalyses.

In het algemeen verkregen tijdens werkuren, kunnen informatie verschaffen over het niveau van de totale blootstelling van een bepaalde verontreinigende stof.

Ongeacht de keuze van de methode, is een goede werking van de apparatuur en de manier van steekproef nemen ,zeer belangrijk. Evenals strenge kwaliteitsprocedures, kwaliteitsborging. Inclusief apparatuur kalibraties en instructies van de fabrikant.

Heeft u een vraag?

Dust sentry Sales

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Onze sales engineers staan voor u klaar!

Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Onze sales engineers staan voor u klaar!

Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Dust sentry Sales