ozon-sterilisatie.jpg

Ozon (O3) is een bijzonder krachtige oxydator dat gebruikt wordt in diverse toepassingen om te steriliseren of te zuiveren. Ozon helpt in sterke mate om de werking van bacteriën en ziektekiemen deels of geheel te verwijderen. Naast dat ozon een goed sterilisatie middel is, is het ook een gevaarlijke gas voor mensen en dieren bij een hoge concentratie en langdurige blootstelling. Hierom is het belangrijk de ozon concentraties goed te meten voordat een ruimte wordt betreden waar ozon is gebruikt.

Ozon sterilisatie in Ziekenhuizen

Ozon sterilisatie kan worden gebruikt om apparatuur te ontsmetten, hierdoor wordt de verspreiding van micro-organismen in ziekenhuizen aanzienlijk verminderd of geëlimineerd. Om goed te steriliseren zijn er hoge concentraties ozon nodig, hierdoor mogen mensen niet aanwezig zijn in de ruimtes. Voor een optimaal effect van ozon sterilisatie wordt een ozon monitor met data-logging geadviseerd welke als hulpmiddel werkt voor de juiste concentratie ozon en wanneer het weer veilig is voor mensen om de ruimte te betreden. De meting kan helpen bij het optimaliseren van de effectieve dosis en de documentatie van elke sterilisatie kamer om aansprakelijkheidskwesties of klachten te ondersteunen.

Ozon in commercial en woningbouw

Wanneer een ruimte wordt gezuiverd met ozon wordt deze geëvacueerd van mensen en dieren. Het apparatuur wordt geïmplementeerd en hoge concentraties ozon worden ingezet gedurende enkele uren, afhankelijk van het probleem. Na het zuiveren met ozon worden krachtige ventilatoren ingeschakeld om de ozon en geoxideerde chemicaliën in de lucht te verwijderen. Vervolgens wordt er getest of het ozonniveau laag genoeg is om de ruimte te betreden (minder dan 0,05 ppm).

Een ozon-monitor is nodig om te controleren of de juiste concentratie ozon is bereikt voor de vereiste tijd voor een goede sterilisatie. De meting kan helpen bij het optimaliseren van de concentraties versus de tijd die nodig is om de ruimte te ontsmetten. Ook om te controleren of het ozon (O3) niveau ver onder de OSHA arbo niveau ligt voordat mensen opnieuw in de kamer komen om te ondersteunen tegen klachten van klanten of aansprakelijkheid.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Onze sales engineers staan voor u klaar!

Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Dust sentry Sales

Heeft u een vraag?

Dust sentry Sales

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Onze sales engineers staan voor u klaar!

Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50