Partiele ontlading ozon schade

Samenhang van partiële ontlading en ozon

De veroudering van statorwikkelingen in generatoren en elektromotoren resulteert in een toename in partiële ontlading (partial discharge) door een verslechtering van het isolerende proces. Wanneer er niet op tijd onderhoud of een reparatie wordt uitgevoerd kan het resulteren in schade en of uitval van de generator of elektromotor.

Universitaire studies tonen de samenhang tussen partiële ontlading en de ontwikkeling van ozon. Hieruit bleek een duidelijk verband te liggen in partiële ontlading en concentraties ozon. Bij een partiële ontlading wordt een concentratie ozon gemeten. Deze ozon is de mede veroorzaker van schade aan de motor of generator, als gevolg van versnelde corrosie.

Kosten besparen met een ozonmonitor

Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van partiële discharge-monitoren. Doordat deze monitoren kostbaar in aanschaf en gebruik zijn worden enkel de duurste generatoren hiermee uitgerust. Daardoor blijft het risico op schade of stilstand op minder dure generatoren elektromotoren aanwezig. Met de ozonmonitor worden real-time partiële ontladingen gedetecteerd op een kosteneffectieve manier. Door ozon te meten kunnen er tijdig maatregelen getroffen worden om zo uitval en stilstand te vermijden. Door het aflezen en volgen van de trend van deze metingen kan onderhoud gepland worden voordat er schade is door hoge partiële ontlading.

De kosteneffectieve oplossing

Om de theorie in de praktijk te testen is in een één op één vergelijking de Series 930 ozonmonitor in de praktijk uitgetest naast een partiële discharge-monitor. Er is voor de Series 930 ozon monitor is gekozen om:

series 930 monitor
 • Flexibel gebruik door middel van verschillende instellingen en verschillende uitgangen digitaal en/of analoog.
 • Sensor buiten de generator geplaatst.
 • Bemonstering door slangaanvoer met geïntegreerde pomp op de Series 930.
 • Netwerkfunctionaliteit te controleren tegelijkertijd op meerdere locaties.
 • Eenvoudig te configureren alarm en controle uitgangen via PC-software.
 • Actieve bemonstering voor hogere nauwkeurigheid.
 • Sensor ingebouwd in tamper-proof, waterbestendige behuizing.
 • Het veranderen van de sensorkoppen is snel en eenvoudig, zonder extra configuratie.
 • Display op de monitor met real-time ozonconcentraties.
 • Eenvoudige installatie.
 • Kosten effectief waardoor meerdere generatoren uitgerust kunnen worden binnen gelijkblijvend budget.

Vergelijkbare studies

De rapporten en de praktijktests tonen aan dat de uitkomsten van PD en ozon maatgevend zijn voor de staat van de generator of elektromotor.

1. Lemesch, G., “Ozone Measurement – A Diagnosis Tool for PD-Detection in Large Generators,” Iris Rotating Machine Conference, Iris Power, Mississauga, Ontario, Canada, 2004.
2. Rux, L.M., and L. Becker, “Ozone Monitoring and Corrective Actions for an Air-Cooled Hydroelectric Generator Stator Winding,” Iris Rotating Machine Conference, Iris Power, Mississauga, Ontario, Canada, 2000.
3. Cartlidge, D.M., D.W. Casson, D.E. Franklin, J.A. Macdonald, and B.C. Pollock, Machine Condition Monitoring: Ozone Monitor for Air Cooled Generators, CEA report No 9134 G 864, CEATI International Inc., Montréal, Québec, Canada, 1994.
4. Bélec, M., et al., “Investigation and Diagnosis of a 184-MVa Air-Cooled Generator Heavily Affected by Slot Partial Discharge Activity,” Electrical Insulation Conference, IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, Montréal, Québec, Canada, 2007.
5. Lépine, Louis, Mesure d’ozone dans les centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec, Hydro-Québec internal report IREQ-2002-069, Montréal, Québec, Canada, May 2002.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Onze sales engineers staan voor u klaar!

Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Dust sentry Sales