Fijnstof en gas meten kan in diverse omgevingen en applicaties. Onderstaande applicaties zijn voorbeelden. Staat uw applicatie hier niet bij, neem dan contact op!

Buitenlucht Applicaties

Stedelijke luchtkwaliteit

De vraag naar alternatieve en kostenefficiënte luchtkwaliteitmonitoren bij organisaties die verantwoordelijk zijn voor stedelijke meetnetwerken neemt wereldwijd sterk toe.

Lees verder
Verkeers luchtkwaliteit

Om de uitstoot van luchtverontreinigingen langs wegen en snelwegen te verminderen moet eerst in kaart gebracht worden wat de uitstoot is van het verkeer op diverse locaties.

Lees verder

Industriële luchtkwaliteit

De mijnbouw, energie- en petrochemische industrieën, de bouw en de bulkindustrieën staan onder een toenemende druk om hun impact op de luchtkwaliteit van de omgeving te beperken.

Lees verder

Petrochemie Fenceline controle

De enige manier om nauwkeurig de effectiviteit van de bestrijding van verontreiniging te meten is door de emissies aan de rand (of fenceline) te monitoren.

Lees verder

H2S meten buitenlucht

De H2S sensor in de AQM 65 monitoren is, in tegenstelling tot de handheld monitoren, bedoeld voor het meten van H2S in de buitenlucht.

Lees verder.

Onderzoek & Advies

Snelle en nauwkeurige meetgegevens over de luchtkwaliteit zijn essentieel voor goed onderzoek met betrouwbare informatie omdat hier advies door wordt onderbouwd.

Lees verder

 

Ozonapplicaties

Ozon meten - voedselopslag

Ozonmonitoren meten nauwkeurig de hoeveelheid ozon en kunnen generatoren aansturen om meer of juist minder ozon te genereren.

Lees verder

Ozon meten - clean rooms

Ozonmonitoren worden ingezet om het zuiveringsproces met ozon in cleanrooms te controleren, aan te sturen en om de veiligheid van het personeel te waarborgen.

Lees verder

Ozon sterilisatie

Voor een optimaal effect van ozonsterilisatie wordt een ozonmonitor met data-logging geadviseerd die als hulpmiddel werkt voor de juiste concentratie ozon en om aan te geven wanneer het weer veilig is voor mensen om een ruimte te betreden.

Lees verder

het effect van partiële ontlading

Partiële ontlading meten

De veroudering van statorwikkelingen resulteert in een toename van partiële ontlading en ozon. Lees hier hoe u kosteneffectief de partiële ontlading in uw motoren en generatoren kunt monitoren.

Lees verder