fijnstof PM2.5 en ozon combinatie

Ozon (O3) en fijnstof (PM2.5) zijn samen een krachtige en gevaarlijke combinatie. Niet alleen zorgen zij ieder afzonderlijk voor ernstige gevolgen voor de gezondheid, maar gecombineerd hebben zij een belangrijke bijdrage aan fotochemische smog – die dikke, bruine waas die boven vervuilde steden hangt, vooral in de zomer, en zelfs op zonnige dagen in de winter.

De gezondheidseffecten van PM2.5 en ozon apart zijn goed gedocumenteerd, maar steeds vaker worden de gezondheidseffecten van fijnstof en PM2.5 tezamen door studies omschreven. Een studie in India heeft onlangs onderzocht dat PM2.5 en ozon bijdragen aan ongeveer 570.000 voortijdige sterfgevallen per jaar. In China worden PM2.5 en ozon beschouwd als de meest zorgwekkende verontreinigde stoffen, met ozon vooral in de zomer. Recente resultaten van de Pearl River Delta melde een daling van de totale vervuilende stoffen, maar een toename van ozon, waardoor er meer bezorgdheid ontstond voor de gezondheidseffecten en smog risico’s.

PM2.5 – Minuscule deeltjes met een grote impact.

PM2.5, is de naam gegeven aan microscopische deeltjes kleiner dan 2,5 urn (micrometer) in diameter. PM2.5 deeltjes zijn klein – ongeveer 20 keer kleiner dan een menselijke haar! Wereldwijd zijn de belangrijkste bronnen van PM2.5 ontstaan door menselijke activiteiten: het verbranden van brandstoffen zoals diesel en kolen, industriële emissies en voertuigen. Volgens de World health Organisation (WHO) is PM (Particulate Matter) als kankerverwekkend voor de mens verklaard in 2013 en verantwoordelijk voor de dood van 3,7 miljoen mensen per jaar.

Door de minuscule afmeting van PM2.5 is het gemakkelijk in te ademen door mensen en dringen diep door in de longen, waardoor er ademhalings- en hart en bloedvaten problemen kunnen ontstaan. In ernstige gevallen of bij gevoelige personen zoals kinderen en ouderen, kan dit leiden tot allerlei ziekten.

Fijnstof PM 2.5 onderzoeken

Recent onderzoek heeft aangetoond dat PM2.5 kan overgaan in het bloed, waar het vervolgens leukemie kan veroorzaken (Jin et al. 2016) en het moeilijker maakt voor het lichaam om nieuwe witte bloedcellen aan te maken. Alle PM2.5 zijn schadelijk, maar sommige zijn schadelijker dan andere, bijvoorbeeld waneer het een hoog gehalte aan zware metalen bevat of van een industriële bron komt. Bijvoorbeeld door het branden van CCA behandeld hout ,wat vaak gebruikt wordt in de bouw, komen deeltjes met koper, chromaat en arsenicum vrij met de PM2.5.

Ozon – Zowel goed als slecht

Ozon is aanwezig op alle niveaus in onze atmosfeer. Hoog in de atmosfeer bevindt zich de “goede” ozon, deze beschermt ons tegen schadelijke Ultra Violet (UV) straling. Deze ozonlaag leed aan uitputting, maar er is nu teken van herstel. Ozon wordt ook veel gebruikt in de industrie voor het reinigen en steriliseren.

Op grondhoogte is ozon wel “slecht” en vaak gelieerd aan astma, bronchitis en vroegtijdige sterfgevallen. Hoge concentraties van ozon zijn giftig en kunnen gewassen en andere planten beïnvloeden. Wanneer de concentraties verhoogd zijn (dat wil zeggen 100 delen per billion(ppb) of hoger) kan de gewasopbrengst reduceren tot wel 50%.

Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt doorgaans gevormd door een ingewikkelde fotochemische reactie van stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS). Beiden uitgestoten door voertuigen en industriële bronnen..

Als de temperatuur stijgt op bijvoorbeeld een warme zomerdag in de middag, neemt de efficiëntie van deze reactie toe en wordt er dus nog meer ozon gevormd.

Grote stedelijke gebieden hebben vaak de perfecte combinatie van emissies en warme temperaturen waardoor de fotochemische reactie de bruine “smog” deken vormt. Ozonconcentraties zijn over het algemeen het hoogst in steden en stedelijke gebieden, maar gebieden die benedenwinds liggen van steden en industriële installaties kunnen ook worden beïnvloed.

Ozon en PM2.5 meten – waarom beiden?

Ozon en PM2.5 geven een goed beeld van de kwaliteit van de lucht en in de meeste regio’s zijn criteria opgenomen om verontreinigde stoffen te controleren met luchtkwaliteitsnormen. Deze zijn meestal omgekeerd gecorreleerd. De meeste regio’s hebben een duidelijk afgebakend ozon seizoen waarin hoge concentraties worden verwacht, meestal tijdens de zomer, wanneer het warm genoeg is om meer ozon te vormen.Zowel ozon als PM2.5 worden gemakkelijk verplaatst en kunnen daarom een groter gebied bestrijken in vergelijking met andere gevaarlijke stoffen. NOx heeft plaatselijke effecten (in de buurt van drukke wegen), maar een bredere impact aangezien het essentieel is voor de vorming van ozon, die vervolgens gemakkelijk wordt getransporteerd. Uit een onderzoek in 2015 bleek dat de ozon dat ontstaan is in China, over de stille oceaan werd vervoerd naar de Verenigde Staten. Dit beïnvloedt ozonconcentraties in de Verenigde Staten, ondanks dat de NOx in het westen van de VS met 20% werd verminderd in een poging om de concentraties te verlagen.

PM2.5 kan worden veroorzaakt door atmosferische gas naar deeltjes conversie vooral wanneer de NOx concentraties hoog zijn. Om de PM2.5 concentraties te verminderen, zijn de controle van NOx en VOS eveneens vereist. Dit zijn de ingrediënten voor ozon vorming. Dus door deze te verminderen, wordt ook de smog en “bruine deken” vermindert.

Hoe kan Teesing helpen?

Met de AQM 65 kunnen ozon en PM2.5 tegelijkertijd gemeten worden. U kunt uw data bekijken en beheren via Aeroqual Cloud zodat u volledige controle heeft over de gegevens. Het gemak van installatie en de eenvoudige bediening en onderhoudt maakt de ozon en PM2.5 controle mogelijk op locaties die u misschien niet zou hebben overwogen in het verleden.

Enthousiast werkt Aeroqual aan een nieuwe meetinstrumenten voor PM2.5 en ozon metingen waarbij de Dust Sentry uitgangspunt is.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of zoekt u een speciale oplossing om BTEX en andere stoffen te meten? Neem contact op met onze Sales engineers!


Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Johan Lopik