Een sfeer makende open haard of houtkachel voor gezelligheid, warmte en de geur van houtrook. Nederland telt naast vuurkorven meer dan 1 miljoen hout gestookte installaties. Mensen zijn zich echter niet bewust van de schadelijke effecten van houtrook door de giftige gassen die vrijkomen. Houtrook is een van de grootste fijn stof veroorzakers in Nederland voor zowel PM10 als PM2.5.

Veel mensen ademen onbewust veel houtrook en fijn stof in, Mensen met luchtweg problemen ondervinden hier direct de nadelige gevolgen van. Vooral in Nederland, het meest dichtstbevolkte land in Europa, wordt er onvoldoende gemeten. Fijn stof komt diep in je longen en vergroot de kant op longkanker, andere ziektes en vroegtijdige sterfte.

 

Metingen PM2.5

In een aflevering van "Het Groene Oosten" is er binnenshuis fijn stof (PM2.5) gemeten bij een openhaard (De Europese norm voor fijn stof PM2.5 is m.i.v. 2015 maximaal 25 µg/m3):
Na een uur stoken werd er 56 µg/m3 gemeten.
Bij een vuurkorf zelfs 217 µg/m3 
 

Fijnstof is kankerverwekkend

Uit onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 µg(microgram) PM 2.5 per kubieke meter de kans op longkanker toeneemt met 18%. Bij elke toename van 10 µg PM 10 per kubieke meter stijgt de kans met 22%. Zelfs bij concentraties lager dan de normen van de EU (Max. 40 µg PM10 / 25 µg PM2.5) is langdurige blootstelling aan fijn stof kankerverwekkend.
 

Fijnstof-Houtrook-grafiek.pngGerelateerde producten:

Dust-sentry-PM2.5

Dust Sentry PM2.5

Dust-sentry-PM10

Dust Sentry PM10

PM1.0 PM2.5 PM10 monitor

Dust Profiler

 

Bronnen: www.houtrook.nl & www.houtrookvrij.nl