Uitstoof fijnstof van veehouderij

Hoewel stedelijke lucht gemiddeld schoner is geworden, overschrijden nog veel gebieden buiten de steden de grenswaarden. De veehouderij ook voor een belangrijk aandeel in de totale uitstoot van fijnstof in Nederland. Er zijn diverse onderzoeksbedrijven actief om de uitstoot van fijnstof in veehouderijen te verminderen. Daarnaast lopen er ook onderzoeken naar de gezondheidsrisico's voor omwonende van veehouderijbedrijven. Verhoogde niveaus van fijnstof zijn consequent en onafhankelijk gerelateerd aan de ernstige gevolgen voor de gezondheid. Inademen van zeer kleine deeltjes (PM 2,5) kan leiden tot zeer diepe penetratie van de longen. Maar ook grotere deeltjes (PM10) zullen niet worden gefilterd door de mond en neus en kunnen in de longen nestelen en leiden tot gezondheidsproblemen.

metingen veehouderij Buiten

Fijnstof meten in de veehouderij

Dust Sentry biedt een breed scala aan producten om de luchtkwaliteit van buitenlucht en binnenlucht te monitoren. De Dust Sentry is een betaalbare lichtgewicht buiten monitor speciaal gebouwd voor het continu en real-time meten en rapporteren van fijnstof deeltjes PM10, PM2.5 en PM1.

Een totaal oplossing voor het meten van luchtverontreinigende stoffen, gassen en meteorologische parameters in veehouderijen is een AQM 65 monitor. De AQM65 monitoren zijn compacte luchtstation voor real-time metingen van o.a. fijnstof, ozon, stikstofdioxide of koolstofmonoxide.

Daarnaast leveren wij ook diverse handheld gasmonitors voor het nauwkeurig meten en loggen van verschillende gassen die veelvuldig voorkomen in de (melk en pluim) veehouderij  als Ammonia (NH3), Methaan (CH4) en NO2.

Waarom meten in de veehouderij?

Het meten van fijnstof in een veehouderij kan diverse voordelen bieden naast het bewust wording van de uitstoot. Bijvoorbeeld om:

  • De herkomst van fijnstof te traceren en nabijgelegen gemeenschappen te informeren.
  • Bestrijdingsapparatuur te controleren
  • De veehouderij te beschermen tegen onterechte beschuldigingen d.m.v. meetgegevens