De atmosfeer van de aarde bevat atmosferische deeltjes, ook wel bekend als deeltjes of fijnstof (PM). Er zijn verschillende soorten en maten van deeltjes in de atmosfeer, zoals kleine gasvormige verontreinigingen, zwevende deeltjes (smog, rook, as en stof) en biologische verontreinigingen (bacteriën, pollen en schimmelsporen). Menselijke activiteiten genereren aanzienlijke hoeveelheden deeltjes bijvoorbeeld tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen in auto's, energiecentrales en diverse andere industriële processen.

 

Deeltjesmeting is opgedeeld in 3 niveaus:

 • PM 10  (deeltjes van 10 micrometer of minder)   
 • PM 2.5 (deeltjes van 2.5 micrometer of minder)
 • PM 1    (deeltjes van 1 micrometer of minder)

Verschillende regeringen hebben verordeningen opgesteld voor de maximale emissies toegestaan voor bepaalde bronnen van verontreiniging. De Europese Unie heeft grenswaarden opgesteld voor zwevende deeltjes in de lucht:

 

PM10

Since 1 January 2005

PM2.5

From 1 January 2015

Jaarlijks gemiddelde

40 µg/m³

25 µg/m³

Dagelijks gemiddelde ( 24 uur)

50 µg/m³

geen

Maximum overschrijdingen per jaar

35

geen

 

PM10_in_Europe.png

Hoewel stedelijke lucht gemiddeld schoner is geworden, overschrijden nog veel gebieden de grenswaarden. Verhoogde niveaus van fijnstof zijn consequent en onafhankelijk gerelateerd aan de ernstige gevolgen voor de gezondheid zoals astma, longkanker, cardiovasculaire problemen, geboorteafwijkingen en vroegtijdige dood. Inademen van zeer kleine deeltjes (PM 2,5) kan leiden tot zeer diepe penetratie van de longen. Maar ook grotere deeltjes (PM10) zullen niet worden gefilterd door de mond en neus en kunnen in de longen nestelen en leiden tot gezondheidsproblemen.

Werledwijde studies en onderzoeken hebben geleid tot een groter bewustzijn met betrekking tot de impact van deeltjes op het milieu. Veel nieuwe ontwikkelingen en bestaande processen worden onderzocht of ze kunnen voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit. U kunt daar hier meer informatie over vinden.

Teesing biedt een breed scala aan producten om de luchtkwaliteit van buitenlucht en binnenlucht te monitoren. De Dust Sentry is een betaalbare lichtgewicht  buiten monitor speciaal gebouwd voor het continu en real-time meten en rapporteren van fijnstof en deeltjes - PM10, 2.5 en 1. Geluid-  en weersensoren kunnen optioneel toegevoegd worden, en  de Dust Sentry heeft een scala aan communicatieopties voor een naadloze connectiviteit.

Het systeem wordt wereldwijd gebruikt voor:   

 • Fijnstof onderzoeken langs wegen
 • Stof detectie
 • Nalevingstoezicht op industrie tereinen
 • Toezicht (mijn)bouw plants
 • Onderzoek naar gemeenschappelijke blootstelling
 • Werkplek toezicht
 • Rook / biomassa uitstoot monitoren

 

Download de Dust Sentry specificatie PDF file

Certficaten:

Rapporten:

 • NIWA AK2012-048
 • De standaard voor uitvoering van indicatieve fijnstof monitoring

 

Contacteer ons voor meer informatie!

 

Source PM10 Europe picture: EEA (European Environment Agency)