Fijnstof en ultra fijnstof

Gezondheidseffecten Fijnstof en Ultrafijnstof

Grootte van fijnstof

Een langdurige blootstelling aan fijnstof leidt tot diverse gezondheidsklachten en gemiddeld 10 jaar eerder overlijden. Maar ook kortdurende blootstellingen aan fijnstof leidt tot enige duizenden vroegtijdige overlijdens. De overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof komen op grote schaal voor in Nederland, echter er zijn nog steeds onvoldoende metingen van fijnstof. Ook in andere landen worden fijnstof overschrijdingen waargenomen.

 

fijnstof en ultrafijnstof gezondheidseffectenFijnstof in de lucht kan leiden tot een scala aan gezondheidsrisico's, met als uiterste gevolg vroegtijdige sterfte. Nog niet alle gezondheidseffecten zijn bekend. Er zijn aanwijzingen dat naast de kortdurende blootstelling vooral langdurende blootstellingen aan fijnstof gezondheidsproblemen veroorzaakt. Schattingen lopen uiteen van mogelijk tienduizend tot enige tienduizenden mensen die gemiddeld 10 jaar eerder overlijden.

Hoe kan ik fijnstof of ultrafijnstof meten?

Onder het kopje producten vindt u een overzicht met de monitoren die Dust Sentry aanbiedt. De fijnstofmonitoren zijn ingericht voor het meten van fijnstoffen PM1, PM2.5, PM10 of alle grootten deeltjes fijnstof met de Dust Profiler. De geïntegreerde luchtkwaliteitmonitoren bieden een totale oplossing voor het meten van meerdere gemeenschappelijke luchtverontreinigende stoffen.

De Dust Sentry-monitoren vallen onder gecertificeerde indicatieve instrumentatie. Deze monitoren kosten beduidend minder in aanschaf en onderhoud. Ze kunnen zonder extra omhuizing buiten geplaatst worden en real-time fijnstof meten.
De monitoren zijn geschikt voor bedrijven, overheden, onderzoeksinstanties en vele andere industrieën.

Grenswaarden fijnstof

Om gezondheidsrisico’s te verminderen heeft de Europese Unie luchtkwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden voor fijnstof vastgesteld. De grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie (niet meer dan 35 dagen per jaar overschrijding van een daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 ) wordt in grote delen van Nederland overschreden.Gerelateerde producten:

Dust-sentry-PM2.5

Dust Sentry PM2.5

Dust-sentry-PM10

Dust Sentry PM10

PM1.0 PM2.5 PM10 monitor

Dust Profiler

 

Bron: rivm