BTEX meten header

In veel luchtkwaliteitmetingsprojecten is er een vraag naar het meten van vluchtige organische stoffen (ook wel VOC's genoemd). VOC is een collectieve term voor organische verbindingen die een hoge dampdruk hebben en bij omgevingsdruk en temperatuur en gassen vormen. VOC's worden vaak gemeten omdat ze een hoge bijdrage leveren aan fotochemische smog. Vele van deze stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de mens, en een aantal ervan staan bekend als kankerverwekkend. De belangrijkste bronnen van VOC's zijn industriële processen (met name met oplosmiddelen), voertuigen, en bij verdampingsverlies uit een benzineopslag. Er zijn ook natuurlijke bronnen zoals bosbranden.

Wat is BTEX?


BTEX is een groep VOC's die benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen omvat. De meting van BTEX gebruikelijker geworden omdat ze eenvoudig samen te meten zijn. Deze meting zorgt ook voor een goed beeld van de totale concentratie VOC's en de stoffen zijn aanwezig in de meeste stedelijke gebieden.

BTEX wordt gemeten voor zowel ambiente en industriële toepassingen.

Benzeen

Benzeen (C6H6) is een heldere, kleurloze en brandbare vloeistof met een zoete benzine-achtige geur. Benzeen komt in de lucht als gevolg van productie en de verbranding van brandstoffen zoals steenkool, benzine en hout.

Tolueen

Tolueen (C7H6), ook bekend als methylbenzeen, is een kleurloze vloeistof met een sterke solvent-achtige geur. Tolueen is goedkoop en eenvoudig te produceren en wordt veel gebruikt in industriële toepassingen als oplosmiddel. In niet-industriële toepassingen komt tolueen voor in benzine als octaan-booster en in lijmen, oplosmiddelen en harsen.

Ethylbenzeen

Enthylbenzeen (C6H5CH2CH3) is een kleurloze vloeistof met een benzine-achtig aroma. Ethylbenzeen wordt veel gebruikt in industriële processen voor het bereiden van styreen, wat vervolgens wordt gebruikt voor de vervaardiging van polystyreen. Ethylbenzeen is ook aanwezig als oplosmiddel in inkten, kleurstoffen en benzine.

Xyleen

Xyleen (C8H10) is de term die gebruikt wordt om drie isomeren van dimethylbenzeen te beschrijven; m-xyleen, p-xyleen en o-xyleen. Bij het meten worden de concentraties bij elkaar opgeteld. Xyleen wordt geraffineerd uit ruwe olie en is een heldere, vette vloeistof. Xyleen wordt veel gebruikt in de productie van kunststof flessen, polyester kleding en als een oplosmiddel voor bijvoorbeeld printplaten.

Waarom BTEX meten?

In typische stedelijke omgevingen zijn er veel verschillende VOC's aanwezig waardoor het lastig is om een goede meting van VOC concentraties te maken. Men moet hierbij denken aan uiteenlopende vloeistoffen en gassen als verf en uitlaatgassen. Het is daardoor effectiever om selectief VOC's te meten en enkel BTEX te monitoren ter indicatie van de totale concentratie van VOC's in de lucht.

BTEX geeft een goede indicatie van de VOC-emissies uit een reeks van bronnen. BTEX is te meten uit benzine, uitlaatgassen en de verbranding van vaste en vloeibare stoffen. In een stedelijke omgeving is er meestal BTEX aanwezig uit bronnen als benzineauto’s en verwarmingen in woningen.

De hoogste BTEX-uitstoot komt van industrieën, waardoor het meten van BTEX in woonwijken die omringd zijn door industrieën een goede indicatie kan geven van de invloed van deze industrieën. Ook voor de industrieën zelf is het handig om langs de rand van hun industriegebied te monitoren op BTEX (fenceline monitoring) om aan te tonen wat hun invloed is als er klachten zijn.

BTEX wordt ook vaak gemeten om personeel te beschermen tegen de blootstelling aan de desbetreffende stoffen. Vaak wordt dit gedaan met sorbentbuizen bevestigd aan de kleding van een persoon, maar het is ook mogelijk en praktisch om een omgevingsluchtmonitor in te schakelen. In gebieden met industrieën waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld lijmen, oplosmiddelen en pigmenten kunnen er hogere concentraties tolueen, ethylbenzeen en xylenen aanwezig zijn. Het meten van BTEX maakt het kwantificeren mogelijk en de cijfers kunnen worden gebruikt om de gezondheid en veiligheid van het personeel te waarborgen door aan de nadering van grenswaardes in de gaten te houden.

Hoe wordt BTEX gemeten?

BTEX wordt gewoonlijk gemeten op verschillende manieren die van zeer goedkoop tot zeer duur uiteenlopen. De methode die u kiest wordt bepaald door de doelstelling van uw meetproject. Voor eenvoudige projecten zullen goedkopere methodes met een lagere meetresolutie volstaan.

Gewoonlijk worden passieve sampling-methoden voor eenvoudige projecten gebruikt. Buizen of badges worden ingezet in het veld, met een medium dat VOC's absorbeert. Voor complexere projecten kan BTEX ook real-time worden gemeten met hoge-resolutie technieken zoals gaschromatografie massaspectrometer-instrumenten (GC-MS). Deze instrumenten hebben een snelle meettijd en zijn gebruikelijk voor het meten met een resolutie zo kort als 30 minuten. Ze zijn echter duur in de aanschaf, het onderhoud en gebruik (helium).

Dust sentry BTEX meetinstrumeten

De VOC-sensoren zijn beschikbaar voor handheld monitoren, vaste monitoren en de modulair opgebouwde AQM 65 monitoren. AQM 65 zijn te voorzien van op afstand bedienbaar kalibratie, nulmeting en driftcorrectie-instrumenten. De sensoren hebben een PID-technologie en worden gekalibreerd met behulp van isobuteen. De sensoren kunnen in de fabriek klantspecifiek aangepast worden voor VOC-metingen naar uw keuze.

In sommige toepassingen wordt een standaard kalibratie-gasmengsel BTEX in plaats van isobuteen worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de gegevens verder te verhogen. De handheld monitoren worden gebruikt om op locatie metingen uit te voeren bijvoorbeeld rond een industriële faciliteit of voor indicatieve metingen in stedelijke gebieden. Een vaste monitor is te verkiezen die in staat is tot nauwkeurigheid om hogere concentraties voorkomen, zoals in opslagruimtes. Een dergelijke monitor kan alarmeren bij overschrijdingen van grenswaardes en extern apparatuur activeren.

Als u op zoek bent naar een monitor die naast BTEX ook de verontreinigende stoffen O3, CO, NOx, NO2, SO2 en fijnstof (pm) kan meten dan is de modulair opgebouwde AQM 65 de ideale oplossing.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of zoekt u een speciale oplossing om BTEX en andere stoffen te meten? Neem contact op met onze Sales engineers!


Gebruik ons contact formulier of bel +31 70 413 07 50

Johan Lopik