Fittingen header

REALTIME FIJNSTOFMETINGEN RIJSWIJKWe hebben op terrein aan de Verrijn Stuartlaan in Rijswijk een Dust Profiler staan die continu de concentratie fijnstof meet.

De realtime gegevens worden om het uur ge-updatet.

realtime fijnstof meting rijswijkRealtime Fijnstof - Afgelopen 24 uur
 • Fijnstof (PM of particulate matter)

  ook wel bekend als 'atmosferische deeltjes' bevindt zich overal om ons heen in de buitenlucht. Er zijn verschillende soorten en maten deeltjes in de lucht, zoals kleine gasvormige verontreinigingen, zwevende deeltjes (smog, rook, as en stof) en biologische verontreinigingen (bacteriën, pollen en schimmelsporen).

 • Fijnstof onstaat door menselijke activiteiten en uit natuurlijke bronnen.

  De natuurlijke bronnen zijn bijvoorbeeld zeezout, bosbranden, pollen en schimmels. Deze zijn als natuurlijke bron lastig te beheersen en worden daarom vaak buiten beschouwing gelaten als het om regulering gaat. Menselijke bronnen kunnen wel gereguleerd worden. Het is daarom belangrijk om te weten waar de fijnstof vandaan komt. Fijnstof wordt vaak geassocieerd met verkeersuitstoot en uitstoot door de industrie/bouw. De slijtage van banden, remmen en sloop of renovatie van gebouwen kunnen allemaal zorgen voor een verhoogde fijnstofconcentratie (waarde PM10). Daarnaast wordt de fijnere variant (waarde PM 2,5) vaak geassocieerd met verbranding, industriële verbrandingsprocessen en  emissies van verkeer. • Hoewel stedelijke lucht gemiddeld schoner is geworden, overschrijden nog veel gebieden de grenswaarden. Verhoogde niveaus van fijnstof zijn consequent en onafhankelijk gerelateerd aan de ernstige gevolgen voor de gezondheid zoals astma, longkanker, cardiovasculaire problemen, geboorteafwijkingen en vroegtijdige dood. Inademen van zeer kleine deeltjes (PM 2,5) kan leiden tot zeer diepe penetratie van de longen. Maar ook grotere deeltjes (PM10) worden niet gefilterd door de mond en neus en kunnen in de longen nestelen en leiden tot gezondheidsproblemen.

  Wereldwijde studies en onderzoeken hebben geleid tot een groter bewustzijn over de impact van deeltjes op het milieu. Veel nieuwe ontwikkelingen en bestaande processen worden onderzocht of ze kunnen voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit. U kunt daar hier meer informatie over vinden. • Er zijn zeer veel verschillende soorten instrumenten beschikbaar in verschillende prijsklasses, afhankelijk van nauwkeurigheid, meetmethode, het bereik, doel en de certificatie. Grofweg zou je ze kunnen opdelen in 5 klasses:

  Gravimetrische instrumentatie, vaak gebruikt door regelgevende instanties. Dit is de nauwkeurigste methode voor het permanent meten van deeltjes en wordt vaak gebruikt voor een dataset voor dagelijkse gemiddelden. Nadeel hiervan is dat het niet echt realtime benaderbaar is en daarnaast hoge bedrijfskosten met zich meebrengt.

  Gecertificeerde instrumentatie met vergelijkbare andere methodes die uurgemiddelden of gemiddelden per kwartier kunnen meten. Deze instrumentatie heeft lagere exploitatiekosten en zijn geschikt voor langere onderzoeken. Vaak zijn deze instrumenten puur gericht op het meten van fijnstof en niet uitbreidbaar met extra sensors.

  Gecertificeerde indicatieve instrumentatie. Deze instrumentatie heeeft beduidend lagere kosten als het gaat om aanschaf en onderhoud in relatie tot de gravimetrische instrumentatie. Ze kunnen meestal zonder extra omhuizing buiten geplaatst worden en kunnen realtime data per minuut aanleveren. De Dust Sentry is zo'n instrument.

  Indicatieve instrumentatie. Deze instrumenten hebben (nog) geen formele certificering en bieden dezelfde voordelen als de gecertificeerde, zoals bijvoorbeeld het gelijktijdig kunnen meten van meerdere concentraties fijnstof PM1, PM 2,5, PM10 en TSP. Deze instrumentatie is interessant voor bedrijven die onderzoek doen naar fijnstof.

  Fijnstofmeters voor consumenten

  Voor zowel particulieren als bedrijven zijn er 'fijnstofmeters' verkrijgbaar. Teesing richt zich op overheden, bedrijven, onderzoeksinstanties in verschillende industrieën.
Wij bieden twee soorten fijnstofmonitors aan:


Dust Sentry

 

Dust Sentry is gebaseerd op het nefelometer-principe. Deze maakt gebruik van een optische sensor die continu realtime fijnstof meet in de zwevende lucht. Dust Sentry kan uitgerust worden met verschillende cycloons ( PM10 en PM2,5). Dit is een MCERTS-gecertificeerd product.

Meer informatieDust Profiler

 

Dust Profiler is een deeltjesteller die TSP, PM1, PM2,5 en PM10 gelijktijdig kan monitoren. Dit is een interessante optie voor onderzoekers die graag meerdere parameters willen meten.

Meer informatieDe instrumenten zijn voorzien van interne data-logger met relais-uitgangen. Ze kunnen uitgebreid worden met weersensoren, oplossingen voor datamanagement en andere communicatie-mogelijkheden. Ze zijn eenvoudig te installeren, onderhouden en hebben relatief lage bedrijfskosten en aanschafwaarde.

Contact-us.png